Ministerstwo Zdrowia dofinansuje zakłady medycyny nuklearnej

Na diagnostykę nuklearną nowotworów i innych najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło ponad 24 mln złotych. W ramach zadania „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, w obszarze Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, 13 ośrodków z całej Polski otrzymało dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki technikami medycyny nuklearnej schorzeń nowotworowych na kwotę 24 079 819,20 złotych. Pierwszy sprzęt właśnie trafia do wyłonionych w postępowaniu ośrodków.

Nowoczesna diagnostyka nowotworów priorytetem polityki MZ

W przypadku lawinowo rosnącej zapadalności na choroby nowotworowe, nazywanej już onkologicznym tsunami, wczesne wykrycie schorzenia jest niezwykle istotne – przede wszystkim dla pacjenta, ale także dla całego systemu opieki zdrowotnej – mówi Minister Zdrowia profesor Łukasz Szumowski. – Nowoczesny sprzęt umożliwia precyzyjną diagnostykę nowotworów, co ma znaczenie dla skuteczności procesu terapeutycznego. Wierzę, że dofinansowanie zakładów medycyny nuklearnej przyczyni się do jeszcze bardziej efektywniejszego leczenia pacjentów – dodaje profesor Łukasz Szumowski.

Sprzęt trafi do 13 ośrodków w całej Polsce

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że „decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru i oddziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Doposażanie zakładów medycyny nuklearnej” w 2018 roku”.

Na realizatorów dofinansowania zostały wyłonione następujące ośrodki:

Lp. Nazwa Oferenta
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, ul. Kraśnicka 100, 20 -718 Lublin
2. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź;
3. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa;
4. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
5. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa;
6. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
7. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa;
8. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
9. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce;
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
11. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego, ul. Dr Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz
12. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
13. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

Jako Środowisko lekarzy medycyny nuklearnej, na co dzień diagnozujących i leczących pacjentów chorych onkologicznie, niezwykle cieszy nas uznanie nowoczesnej diagnostyki nowotworów za jeden z kluczowych elementów polityki zdrowotnej państwa. Zakup nowoczesnych gamma-kamer, wykorzystywanych w precyzyjnej diagnostyce nowotworów i innych najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych przyczyni się do lepszej diagnostyki i tym samym zwiększenia szans na skuteczniejsze (bo rozpoczęte na najwcześniejszym możliwym etapie) leczenie – mówi prof. Leszek Królicki, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Nuklearnej, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Nie mam wątpliwości, że doposażenie zakładów medycyny nuklearnej kwotą ponad 24 milionów złotych to dobra inwestycja. Dobrze wiemy, że mądrze zainwestowane pieniądze, pozwalające długofalowo przyspieszyć i usprawnić cały proces diagnostyczno-terapeutyczny w efekcie przekładają się na obniżenie kosztów diagnostyki i terapii nowotworów. Ponieważ choroby onkologiczne są jednymi z dwóch najczęściej występujących schorzeń (obok kardiologicznych), oszczędności w tym zakresie są tym bardziej istotne, zwłaszcza w kontekście budżetu całego państwa. Ważne, by w ślad za inwestycjami szła coraz lepsza dostępność procedur medycyny nuklearnej, byśmy eliminowali kolejki na badania. W ten sposób będziemy leczyć Polaków szybciej i precyzyjniej, a co za tym idzie – lepiej i skuteczniej – dodaje prof. Leszek Królicki.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz